Výuka jazyků pro školky

Angličtinu ve školkách vyučujeme pomocí her, říkadel a pohybových aktivit, což podporuje emocionální prožitek a vede ke snadnému zapamatování jazyka.

Co Vám můžeme nabídnout?

  • Skupinovou výuku přímo ve Vaší školce.
  • Kromě angličtiny i lekce jiných světových jazyků.
  • Kurzy realizované vyškolenými lektory s pedagogickou průpravou pro práci s dětmi.
  • Hodiny Vám přizpůsobené z hlediska času a intenzity.

Jak probíhá výuka ve školce?

  • Intenzita lekcí je zpravidla 1-2 krát do týdne po dobu 30 min.
  • Hodiny probíhají pestrou a zábavnou formou.
  • Pro interaktivní výuku používáme různé pomůcky, jakými jsou např. kartičky s obrázky, jazykové hry, písničky a říkadla.
  • Děti motivujeme také soutěžemi, nechybí ani pohybové aktivity pro udržení koncentrace v průběhu celé lekce.

Neprobíhá ve Vaší školce výuka cizího jazyka?

Doporučte nás ve Vaší školce, nebo nás kontaktujte pro více informací.