Překlady

Překlady se soudním ověřením


Překlad přeloží a ověří soudem registrovaný tlumočník - překladatel.

Dokument, který zákazník předkládá k přeložení musí být buď originál nebo úředně ověřená kopie. Doporučujeme dodat k překladu notářsky ověřenou kopii. Překladatel totiž původní dokument sešije s překladem a tlumočnickou doložkou a celek opatří přelepkou s razítkem a podpisem. Došlo by tak k "znehodnocení" výchozího dokumentu

Korektury textů rodilým mluvčím


Zajistíme korekturu rodilým mluvčím po stránce gramatické správnosti i po stránce stylistické. Korekturu doporučujeme provést zejména u reklamních textů, nabídek a prezentačních materiálů.


Překládané jazyky


angličtina, čeština, dánština, finština, francouzština, chorvatština, italština, latina, litevština, lotyština, maďarština, moldavština, němčina, norština, polština, portugalština, rumunština, ruština, slovenština, španělština, švédština, ukrajinština

Nejčastěji překládané texty

  • výpisy z obchodních rejstříků
  • rodné listy
  • doklady o vzdělání
  • lékařské zprávy
  • technické manuály
  • lokalizace (překlad) www prezentací a software
  • obchodní i soukromé dopisy
  • texty z oblasti práva
  • soudní rozhodnutí
  • a další

Ceník překladatelských služeb

Ceny překladů

Zašlete nám poptávku překladu, my Vám obratem zdarma spočítáme cenu překladu. 

 Běžné překlady:

Cena za běžný překlad jedné NS (NS = normostrana = 1800 znaků včetně mezer) začíná na 300,- Kč (čestina a hlavní evropské jazyky) - záleží na konkrétní jazykové kombinaci, směru překladu, odbornosti a doby vyhotovení.

Korektura textu:

Ceny korektur se pohybují kolem poloviny běžné sazby za překlad. 

Překlady se soudním ověřením:

Cena za soudní překlad se liší podle počtu stran- čím více stran, tím větší je sleva

1 - 2 NS - 480,- Kč / normostrana 

3 - 9 NS - 450,- Kč / normostrana

10 a více stran - cena dohodou

Slevy:  Poskytujeme jednorázově na zakázku většího rozsahu a  pravidelným klientům i na malé zakázky

Expresní příplatky:

Dokument vám můžeme vyhotovit esxpresně od 2 dnů a dokonce i do 4 hodin po obdržení objednávky.

Příplatky jsou od 20 do 100% a jsou odstupňované dle různých kritérií, z nichž největší váhu má čas.


Nezávazná objednávka překladu

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme obratem zpět s kalkulací.