Překlady

Překládáme a tlumočíme do všech světových jazyků.

Náš tým překladatelů zpracuje zakázku jakéhokoliv rozsahu a zaměření. Naše služby jsou určené jak firmám tak jednotlivcům.

Překládáme veškeré typy dokumentů a textů.

Nejčastěji překládané texty:

 • výpisy z obchodních rejstříků
 • rodné listy
 • doklady o vzdělání
 • lékařské zprávy
 • technické manuály
 • lokalizace (překlad) www prezentací a software
 • obchodní i soukromé dopisy
 • jídelní lístky
 • texty z oblasti práva
 • soudní rozhodnutí
 • a mnoho dalších typů textů a dokumentů.

Překlady se soudním ověřením

Překlad přeloží a ověří soudem registrovaný tlumočník – překladatel.

Dokument, který zákazník předkládá k přeložení musí být buď originál nebo úředně ověřená kopie. Doporučujeme dodat k překladu notářsky ověřenou kopii. Překladatel totiž původní dokument sešije s překladem a tlumočnickou doložkou a celek opatří přelepkou s razítkem a podpisem. Dojde tak k “znehodnocení” výchozího dokumentu.

Korektury textů rodilým mluvčím

Zajistíme korekturu rodilým mluvčím jak po stránce gramatické správnosti tak po stránce stylistické. Korekturu doporučujeme provést zejména u reklamních textů, nabídek a prezentačních materiálů.

Ceny překladů

Běžné překlady
Ceny jsou smluvní. Cena za běžný překlad jedné normostrany přeloženého textu začíná na 300,- Kč (čeština a hlavní evropské jazyky) přičemž záleží na konkrétní jazykové kombinaci, směru překladu, odbornosti a dalších faktorech.

Expresní příplatky
Expresní termíny vyhotovení již od 2 dnů do 4 hodin po obdržení objednávky a překladu. Příplatky jsou od 20 do 80% . Příplatky jsou odstupňovány dle rozličných kritérií, z nichž nejdůležitější váhu má čas. Jednoduše řečeno – čím rychleji požadujete mít překlad k dispozici, tím více zaplatíte.

Překlady se soudním ověřením

Počet stran Termín zhotovení
od 1 do 3 dnů do 4 a více dnů

1 – 2 NS

560,- Kč

480,- Kč

3 – 9 NS

480,- Kč

450,- Kč

10 a více stran

Cena dohodou

Cena dohodou

Ceny odborných textů, jako jsou například lékařské zprávy, jsou určovány individuálně.

Slevy

 • Slevu poskytujeme jednorázově na zakázku většího rozsahu.
 • Slevu vám nabídneme v cenové kalkulaci a nabídce pro vaši konkrétní poptávku.

Překládané jazyky

angličtina, čeština, dánština, finština, francouzština, chorvatštinaitalština, latina, litevština, lotyština, maďarština, moldavština, němčina, norština, polština, portugalština, rumunština, ruština, slovenština, španělština, švédština, ukrajinština,.

 

Účtované jednotky pro výpočet ceny překladu

 • Standardně jako účtovanou jednotku pro překlad používáme normovanou stranu.
 • U překladů, kde tato jednotka není zcela vhodná pro účtování, stanovujeme cenu za slovo.
 • V cenové kalkulaci vám podle charakteru vaší poptávky nabídneme optimální variantu účtování.
 • Vzhledem k tomu, že znáte dopředu jednotkovou cenu a při předání překladu také celkovou sumu jednotek, máte vždy možnost kontroly.

Nejčasteji používané jednotky účtování:

 • Normovaná strana (NS) - 1800 úhozů (vypočítáno z dat statistiky MS Word jako součet slov a znaků bez mezer děleno 1800).
 • Fyzická strana (FS) - jedna strana dokumentu určená k přeložení nebo jinému zpracování bez ohledu na množství textu. Tato jednotka se využívá zejména pro účtování při soudně ověřených překladech.
 • Znak - písmeno, číslice nebo jakékoliv názorné vyjádření pojmu, myšlenky.

Kontakt

AGENTURA EDUCO language school
Argentinská 38
Praha 7
17000

+420 233 312 187
+420 724 777 108

© 2013 - 2014 Všechna práva vyhrazena.