TOEFL®

Test of English as a Foreign Language

Podpora pro učitele a studenty od začátku do konce

Zkoušky TOEFL®  jsou vyvinuty pro posouzení studentů více jazykových úrovní najednou, umožňují tak testovat studenty s různými znalostmi angličtiny a porovnat je vzájemně. Jejich výsledky jsou využívány na celém světě pro zhodnocení schopnosti komunikovat v angličtině jako cizím jazyce. Jsou ideální přípravu studentů ke studiu na zahraničních školách, mohou sloužit jako přijímací zkoušky nebo srovnávací testy. Testy TOEFL® jsou založeny na více než 40 let trvajícím scholastickém průzkumu a díky tomu poskytují objektivní hodnocení.

Výsledky TOEFL® jsou přesným indikátorem připravenosti studentů efektivně komunikovat a zpracovávat akademickou práci.

Rodina TOEFL®:
  • Test TOEFL® iBT měří dovednost v akademické angličtině. Tento test se řeší přes internet a testuje všechny 4 dovednosti – čtení, poslech, mluvené slovo a psaní na středně pokročilých a pokročilých úrovních.
  • Test TOEFL® ITP měří dovednosti při čtení a poslechu akademické angličtiny na středně pokročilých a pokročilých úrovních. Jedná se o test na papíru s vícenásobným výběrem možností.
  • Test TOEFL Junior® měří dovednosti při čtení a psaní v angličtině pro studenty středních škol ve věku od 11+ let. TOEFL Junior® Standard test je test na papíru s vícenásobným výběrem možností. Tento test měří porozumění textu, poslechu a zároveň formu jazyka a význam. TOEFL Junior® Comprehensive test (brzy k dispozici) bude test na počítači, který měří úroveň porozumění psaného textu, porozumění mluveného slova, řeči a psaní.

Víte, že?

testy TOEFL jsou založeny na více než 40letém scholastickém průzkumu

Proč TOEFL?

  • Představují vysoce spolehlivé ohodnocení znalosti angličtiny jako cizího jazyka
  • Je ideální přípravou na studium v zahraničí
  • Může sloužit jako podklad k vytvoření studijného plánu
  • Nemůže se stát, že neuspějete, TOEFL testuje všechny jazykové úrovně a1 – C1. Zkoušku zvládne každý ve své úrovni znalostí.

Kontakt

AGENTURA EDUCO language school
Argentinská 38
Praha 7
17000

+420 233 312 187
+420 724 777 108

© 2013 - 2014 Všechna práva vyhrazena.