Průběh firemní výuky

Jak přesně probíhá naplánování výuky, samotná výuka a její hodnocení?

Příprava firemní výuky

Analýza vašich potřeb

Před zahájením výuky provedeme ve spolupráci s Vámi analýzu potřeb Vaší firmy.

Jazykový audit

Po podpisu rámcové smlouvy o zajištění výuky provedeme jazykový audit. Můžete si vybrat ze dvou možností jazykového auditu:

  • Základní - studenti vyplní test na naší webové stránce a ten je automaticky vyhodnocen
  • Detailní - studenti jsou testováni písemně a ústním pohovorem. Výstupem pro Vás je podrobné ohodnocení studentů dle CEFRL

Pro studenty, kteří budou mít individuální výuku, provedeme vedle jazykového auditu také individuální analýzu jejich potřeb a dle výsledku navrhneme vhodné učební materiály a metodiku výuky.

Rozřazení do skupin

Na základě výsledků jazykového auditu rozřadíme Vaše zaměstnance do skupin. Doporučujeme maximálně 8 osob ve skupině.

Vypracování učebních osnov

Na základě analýzy a jazykového auditu navrhneme komplexní řešení jazykové výuky ve Vaší společnosti - firemní jazykový projekt. Náš metodik vypracuje vhodné osnovy (plán výuky) pro každou pokročilost a zaměření. O hladký průběh projektu se bude starat námi vyčleněný Course Manager.

Průběh výuky

Vlastní průběh výuky

Vlastní výuka probíhá podle navržených a odsouhlasených osnov. Metodik spolupracuje s lektory, připravuje pro ně nové materiály k výuce a vyhodnocuje zpětnou vazbu od studentů. Kontroluje výuku z hlediska kvality a plnění na začátku stanovených cílů. Tím je zajištěno, aby průběh výuky odpovídal dohodnutým parametrům a směřoval k vytyčenému cíli. Do výuky je možno začlenit i Vaše konkrétní materiály - korespondenci, dokumenty a materiály, se kterými lidé ve vaší společnosti běžně přicházejí do styku.

Administrativní zajištění projektu - reporty

Vedeme pro Vás následující evidenci:

  • Přehled docházky účastníků kurzů
  • Přehled odučených hodin za každý kurz zvlášť
  • Dosažený pokrok ve výuce (přehled probrané látky, výsledky průběžného s závěrečného testování)
  • Fakturace (měsíčně zpětně)

Testování, hodnocení a zpětná vazba

Testování

V průběhu trvání projektu jsou studenti průběžně testováni, aby lektor i studenti měli přehled o zvládnuté látce. V dohodnutých termínech (zpravidla 2x ročně) probíhá komplexní testování. Na závěr školního roku obdrží každý účastník hodnocení svých jazykových kompetencí dle Společného evropského jazykového rámce.

Hodnocení

Hodnocení studentů na základě CEFRL umožňuje jasnou charakteristiku jejich jazykových kompetencí, která je srozumitelná kdekoliv v Evropě a personalistům dává do ruky nástroj jak ohodnotit efektivitu výuky a vložených investic do firemního vzdělávání. Student podle tohoto hodnocení přesně ví, jaké jsou jeho jazykové znalosti. Výsledky hodnocení zpravidla dostává personální oddělení společnosti. Pokud jazykové vzdělávání je spíše benefitem, který zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům, přístup může být méně formální a výsledky hodnocení mohou být poskytovány pouze účastníkům kurzů.

 

Kontakt

AGENTURA EDUCO language school
Argentinská 38
Praha 7
17000

+420 233 312 187
+420 724 777 108

© 2013 - 2014 Všechna práva vyhrazena.