Financování výuky z fondů EU

Fondy EU, které pomohou podnikům financovat až 100% nákladů na vzdělávání

V současné době jsou aktuální dva projekty, které umožňují podnikům financovat vzdělávací a školící aktivity z prostředků Evropské unie. Je to projekt Vzdělávejte se! (tzv. individuální projekt) a projekt Školení je šance (tzv. globální projekt). Projekty jsou určeny podnikům, které mají vlivem celosvětové finanční krize méně zakázek. V obou aktivitách je možno získat finanční prostředky jak na školení zaměstnanců, tak i na náhradu mzdových nákladů po dobu jejich účasti na školení, a to v určitých případech až do 100% celkových nákladů

1) Vzdělávejte se– grant pro obecné vzdělávání, tj . také pro jazykovou výuku

Z této výzvy je možné získat prostředky na tzv. Obecné vzdělávání. tj. vzdělávání, které poskytuje přenositelné znalosti, které se nevztahují pouze na současné nebo budoucí postavení zaměstnanců v podniku.

Vzdělávání na které lze v rámci projektu získat finanční prostředky:

  • jazykové vzdělávání
  • IT dovednosti
  • komunikační dovednosti
  • oborové vzdělávání uplatnitelné u více zaměstnavatelů v jednom oboru, např. účetnictví, stavební práce, svářečské zkoušky atd.

Výše podpory může dosáhnout až 200 tis. EUR (tj. dnes cca 5 600 000 Kč).
Místem realizace může být celé území ČR kromě hlavního města Prahy. Společnost může mít v Praze sídlo, ale školení ( jazykové kurzy) musí probíhat na mimopražských pracovištích, pobočkách nebo provozovnách.
Zaměstnavatelé podávají žádost o zapojení do projektu na příslušném úřadu práce (úřad práce, v jehož správním obvodu se nachází provozovna žadatele - místo výkonu práce zaměstnanců, kteří se mají účastnit odborného rozvoje).
Od 23.3.09 je otevřen průběžný příjem a vyhodnocování žádostí a to až 30.6.2011.
Na projekt je vyčleněno celkem 1,5 mld. Kč.

Více informací na stránkách MPSV. (odkaz se otevře se v novem okně)
Formuláře ke stažení na stránkách MPSV. (odkaz se otevře se v novem okně)

2) Školení je šance – grant pro specifické vzdělávání

Z výzvy Školení je šance je možné získat finanční prostředky na realizaci projektů podporující specifické vzdělávání zaměstnanců podniku. Cílová skupina podpořených projektů musí pocházet z jiného regionu než z hlavního města Prahy.

Specifické cíle podpory:

  • Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců;
  • Rozvoj podnikových systémů řízení lidských zdrojů a rozvoje lidských zdrojů s využitím inovativních přístupů;
  • Motivace zaměstnavatelů k prosazování odborného vzdělávání v rámci organizace;
  • Posílení udržitelnosti pracovních míst.

V této výzvě mohou na MPSV předložit projektovou žádost ti zaměstnavatelé, kteří v době podání neaplikují ustanovení § 209ZP a ani nepodali na úřadu práce žádost o příspěvek v rámci projektu „Vzdělávejte se“.

(Zdroj: MPSV ČR)

 

Kontaktujte nás

S realizací projektů z EU máme bohaté zkušenosti a pomůžeme Vám při přípravě Vašich projektů a podávání žádostí.

Nabízíme Vám také využití našeho vlastního projektu odborných stáží v zahraničí pro Vaše zaměstnance. Rádi Vám poskytneme podrobné informace.

Kontakt

AGENTURA EDUCO language school
Argentinská 38
Praha 7
17000

+420 233 312 187
+420 724 777 108

© 2013 - 2014 Všechna práva vyhrazena.